Dečiji programi

Vreme provedeno na streličarskom terenu je istinska radost za decu. Uz mnogo radosti i sa lakoćom, deca usvajaju prve korake u streličarstvu jer imaju mogućnost da gađaju sa pravom opremom koja je potpuno prilagođena njihovom uzrastu.

Škola streličarstva za decu

Škola streličarstva za decu je pre svega vesela i zabavna, dizajnirana tako da u svakom trenutku zadrži njihovu pažnju. Kroz druženje i igru deca neosetno usvajaju važne bazične sportske pokrete, dobro držanje, sposobnost koncentracije i smisao za fair-play. Ova škola pogodna je za uzrast od 4 do 9 godina, i preporučuje se pre nego što deca dorastu do velikog luka kojim počinju da gađaju tek kada dostignu određeni nivo fizičke i mentalne zrelosti.

Cena:  2000 dinara – cena je na mesečnom nivou i obuhvata rad sa instruktorom jednom nedeljno po 60 minuta, uz koršišćenje klupske opreme posebno dizajnirane za rad sa decom; maksimalan broj dece u grupi je 12, uzrasta od 4 do 9 godina.

Proslava dečijih rođendana

Sa dva travnata terena i velikom baštom naš klub je idealno mesto za proslavu dečijih rođendana jer deci omogućava da se nesputano igraju, a odraslima da pored njih uživaju u komforu lepo uređenog prirodnog ambijenta. Iz našeg iskustva pokazalo se da je za decu posebno zabavna mogućnost da gađaju lukom i strelom. U savršeno bezbednim okolnostima, sa opremom koja je potpuno prilagođena njihovom uzrastu, deca uz naše instruktore brzo ovladavaju tehnikom gađanja i uz dosta uzbuđenja i radosti šalju svoje prve strele u metu. Nezaboravno i veselo – tako ovo iskustvo opisuju oni koji su kod nas već slavili svoj rođendan!

Cena:  15000 dinara – u cenu je uračunat najam prostora za 3 sata uz korišćenje kafe-kuhinje, frižidera i ozvučenja, i gađanje lukom i strelom za decu i odrasle goste uz prisustvo sertifikovanog instruktora streličarstva. Svaki dodatni sat se naplaćuje 6000 dinara.